MADENLER GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR...

BEJ SEPİYOLİT

Bej sepiyolit, sepiyolit mineral ailesine ait olan bir varyanttır. Sepiyolit, magnezyumlu bir alüminosilikat mineralidir ve kimyasal formülü Mg4Si6O15(OH)2·6H2O‘dur. Bej renkli sepiyolit, muhtemelen mineralin içerdiği iz elementlere veya diğer mineral kontaminasyonlarına bağlı olarak renk alabilir.

Sepiyolit mineralleri genellikle hidrotermal kayaların alterasyonu, magmatik kayaçların değişimi veya metamorfizmanın bir sonucu olarak oluşur. Bu mineraller, genellikle lifli veya iğne şeklinde kristaller içerir ve genellikle yumuşak bir dokuya sahiptir.

Sepiyolit, endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Özellikle, düşük yoğunluğu ve emici özellikleri nedeniyle bir dolgu maddesi olarak çeşitli endüstriyel ürünlerde kullanılır. Ayrıca, emici özellikleri sayesinde kedi kumu gibi ürünlerde de bulunabilir.